Find a hotel

Blog

SHA - Cleanliness and Hygiene Standards for Thai Hotels in the COVID19 Era

30 Jun 2020

SHA - Cleanliness and Hygiene Standards for Thai Hotels in the COVID19...

Our hotels in the Centre Point group are mindful of the best...

30 Jun 2020

มาตรฐาน SHA - มาตรฐานความสะอาดโรงแรมไทยในยุค COVID -19

ซึ่งโรงแรมในเครือ Centre Point ทุกแห่ง เราคำนึกถึงประสบการณ์...

21 Sep 2021

แจกสูตรน้ำกระชายน้ำผึ้ง มะนาวเพิ่มภูมิคุ้มกัน ปรับสูตรให้ทานง่าย ชงดื่...

แจกสูตรน้ำกระชายน้ำผึ้ง มะนาวเพิ่มภูมิคุ้มกัน ปรับสูตรให้ทาน...

Latest post

How to กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในรถยนต์

How to กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในรถยนต์ - Centre Point

Center Point จะมาแชร์ข้อควรปฏิบัติ ก่อนเข้ารับวัคซีนและหลังฉ...

Center Point จะมาแชร์ข้อควรปฏิบัติ ก่อนเข้ารับวัคซีนและหลังฉ...

How to deal with bad day

How to deal with bad day with Centre Point

YouTube Playlist for ASQ Guest Rooms

Get to know more about our guest rooms virtually through vid...

3 วิธีเปลี่ยนความคิด พลิกสถานการณ์ร้ายให้กลายเป็นดี

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นและทำให้เรามีช่วงเวลาที่รู้...

วิธีตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นก่อนเดินทางไกล

ปีนี้ถือเป็นปีหนึ่งที่เรามีวันหยุดค่อนข้างมาก แถมหลายท่านมีค...