Find a hotel

เปิดที่มาแห่งตรานกยูงพระราชทาน และความภาคภูมิใจแห่งผ้าไหมโครา

 

หากพูดถึงจังหวัดนครราชสีมา หรือเมืองโคราช และถามถึงของดีเมืองโคราชสิ่งหนึ่งที่คนมักจะคิดถึงคือผ้าไหมโคราช ดังที่ปรากฎในคำขวัญจังหวัดนครราชสีมาว่า “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน”

 

เรื่องราวขาวผ้าไหมโคราชนั้นเป็นที่กล่าวขานและมีเชื่อเสียงมาแต่โบราณกาล มีการพบบันทึกว่าชื่อเสียงของผ้าไหมโคราชมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยนั้นชาวโคราชนิยมผลิตเส้นไหมเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และแบ่งปันญาติพี่น้อง จากนั้นจึงมีการนำไปขายผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งสมัยนั้นเรียกว่า “นายฮ้อย” ที่จะเป็นผู้รวบรวมเส้นไหมบรรทุกใส่เกวียน ไปขายยังกรุงศรีอยุธยา

 

การผลิตผ้าไหมในโคราชนั้นกระจายอยู่ทั่วไปในหลายอำเภอ ส่วนใหญ่จะผลิตผ้าไหมประเภทหัตถกรรม ผลิตกันตามภูมิปัญญาดั้งเดิม เป็นกิจกรรมที่ช่วยหารายได้เสริมในยามอยู่นอกฤดูทำการเกษตร โดยอำเภอที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตผ้าไหมโคราช ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคืออำเภอปักธงชัย ซึ่งนอกจากจะมีการผลิตตามภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้ว ยังมีการผลิตแบบอุตสาหกรรม ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีทั้งการทอด้วยกี่กระตุกและเครื่องจักร มีรูปแบบลวดลายหลากหลาย ตรงตามสมัยนิยมและความต้องการของผู้บริโภค และด้วยมาตรฐานการผลิตที่ดีทำให้ผ้าไหมโคราช ได้รับตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน

 

"ตรานกยูงพระราชทาน" คือ เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย

 

ผ้าไหมที่จะเข้าเกณฑ์ได้รับ ตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน ต้องเป็นผ้าไหมชนิดที่ผลิตด้วยภูมิปัญญาของไทยแบบประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีการผลิตเข้ากับสมัยนิยมและเชิงธุรกิจ ดังนี้

– ใช้เส้นไหมแท้เป็นเส้นพุ่งและเส้นยืน

– ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

– ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้

– ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

 

และจากประวัติอันยาวนาน จนกลายเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวโคราช “โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช” จึงได้นำเอาผ้าไหมและนกยูง มาเป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งภายในของโรงแรม เพื่อให้ทุกท่านที่มาเยือน ได้สัมผัสกับความเป็นโคราชตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาเข้าพักยังโรงแรมของเรา

 

Back to top
Please wait while Centre Point Hotel System is processing...
Please wait while Centre Point Hotel System is loading gallery...
Your session has expired due to inactivity.
Please wait while Centre Point Hotel System is redirecting...
System can not load.
Please wait while Centre Point Hotel System is redirecting...
/booking
Centre Point Hotel - Become our rewards program
Don't have any account? Join Now

Centre Point Hotel - Become our rewards program Join Now to Centre Point Always Rewards

Create Account and Password

Enter Your Information

Date of Birth

OR

Centre Point Hotel - Become our rewards program

Please enter the email address you used to sign up for your Always Rewards account.
We will send you an email to reset your password.

Adult
Children (Under 12 years old)