มาตรฐาน SHA - มาตรฐานความสะอาดโรงแรมไทยในยุค COVID -19

 

การระบาดของโรค COVID -19ทำให้มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันหลายอย่าง คำว่า New Normal จึงกลายเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันมาขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นเป็น New Normal ที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ มาตรการด้านสาธารณะสุข

ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ต้องรองรับผู้คนเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนั้น หลายหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยว และสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งนำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกันทำโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety& Health Administration (SHA) ขึ้น โดยมีการนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข มาผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งมาตรฐานเบื้องต้นจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ

 

  1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร อาทิ การเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและทางเดินอย่างน้อย1 เมตร, การทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ,การทำความสะอาดลิฟท์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น
  1. การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค อาทิ การติดตั้งพรมฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางเข้าอาคาร, การติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ เป็นต้น
  1. การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมาตรการในแต่ละประเภทกิจการจะมีรายละเอียดระบุไว้อย่างชัดเจน อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าทำงาน, การให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการเป็นต้น

 

โดยผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงโรงแรม ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะตัองผ่านการพิจารณา ตามข้อกำหนดของโครงการอย่างละเอียด ก่อนจะได้รับตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานดังกล่าว

ซึ่งโรงแรมในเครือ Centre Point ทุกแห่ง เราคำนึกถึงประสบการณ์ที่ดีที่สุด ของทุกท่านที่มาใช้บริการที่โรงแรมของเรา เราจึงได้ดำเนินการตามมาตรฐานที่ทางโครงการกำหนด และเรามีความภาคภูมิใจที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ปัจจุบันโรงแรมทุกแห่งในเครือ Centre Point ได้รับมาตรฐาน SHA ครบทุกแห่ง ทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าตลอดเวลาที่ท่านพักอยู่กับเรานอกจากท่านจะได้รับบริการที่ดีที่สุดแล้ว ท่านยังได้รับมาตรฐานด้านสาธารณสุขที่ดีที่สุด เพื่อช่วงเวลาที่ดีที่สุดของท่านด้วย

 

English Version :  https://www.centrepoint.com/blog/sha-standards-new-standards-for-thai-hotels-in-the-covid-19-era

Popular post