5 พิพิธภัณฑ์น่าไปในกรุงเทพฯ

 

สำหรับใครที่สนใจในศิลปะวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ ในกรุงเทพที่ได้รับความนิยม จะไปเสพงานศิลป์เพื่อมองหาแรงบันดาลใจใหม่ เพื่อผ่อนคลาย หรือ เดินเล่นถ่ายภาพสวย ๆ ต้องไม่พลาดลิสต์ 5 พิพิธภัณฑ์น่าไปในกรุงเทพนี้แน่นอน

 

Museum Siam

มิวเซียมสยาม หรือ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ในการชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย เกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จักตนเอง รู้จักเพื่อนบ้าน และรู้จักโลก ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่าง ๆ ให้น่าสนใจ สนุกสนานมากยิ่งขึ้น ด้วยนิทรรศการถาวรชุด “ถอดรหัสไทย”, นิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์

ที่ตั้ง : ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง

พิกัด : https://g.page/museumofsiam?share

วันและเวลาทำการ : วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์) 10.00-18.00น.

ค่าเข้าชม : บุคคลทั่วไป (ราคาต่อท่าน)

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 50 บาท

ผู้ใหญ่คนไทย 100 บาท

ผู้ใหญต่างชาติ 100 บาท

เบอร์ติดต่อ : 02 225 2777

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.museumthailand.com/

 

 

ท้องฟ้าจำลอง

ท้องฟ้าจำลองตั้งอยู่บนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ซึ่งมีนิทรรศการที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายกันไป อาทิ ท้องฟ้าจำลอง, นิทรรศการถาวรด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี, นิทรรศการเสมือนจริงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เหมาะแก่การเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ

ที่ตั้ง : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง

พิกัด : https://g.page/sciplanet?share

วันและเวลาทำการ : วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 09.00-16.30น.

ค่าเข้าชม : รอบบรรยายภาษาไทย ค่าบัตรเด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 30 บาท

รอบบรรยายภาษาอังกฤษ ค่าบัตรเด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท

วันและรอบแสดง : https://sciplanet.org/content/6891

เบอร์ติดต่อ : 02 391 0544

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://sciplanet.org/

 

 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA Bangkok

MOCA Bangkok เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย เกิดจากความหลงไหลในงานศิลปะและเจตนารมณ์ของคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถอันวิจิตรและปราณีตของศิลปินไทย นอกจากนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ รวมถึงเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี “บิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัย”

 และท้ายที่สุดคือต้องการส่งเสริมให้ “สังคมศิลปะ” ในประเทศไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงจนสามารถทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศได้ การจัดแสดงผลงานทั้งหมดนี้ คุณบุญชัย ตั้งใจร้อยเรียงเรื่องราวเหตุการณ์ร่วมสมัยในบ้านเมืองของเราในช่วงเวลาต่างๆ รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม  ความเชื่อ และความเป็นอยู่ของสังคมไทย โดยผสานเทคนิคที่ได้รับอิทธิพลจากฝั่งตะวันตก และเน้นงานในลักษณะแนวความคิดฝันและจินตนาการ

ที่ตั้ง : ถนนกำแพงเพชร แขวงลาดยาว

พิกัด : https://g.page/mocabangkok?share

วันและเวลาทำการ : วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์) 10.00-18.00น.

ค่าเข้าชม : บุคคลทั่วไป 250 บาท, นักเรียน (พร้อมแสดงบัตรนักเรียน) 100 บาท

เบอร์ติดต่อ : 02 016 5666

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.mocabangkok.com/

 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่บริเวณ “พระราชวังบวรสถานมงคล” หรือ “วังหน้า” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2325 ในคราวเดียวกับพระบรมมหาราชวัง พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชถึง 5 พระองค์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราช พระราชวังแห่งนี้จึงว่างลง จึงโปรดเกล้าฯให้ “มิวเซียมหลวง” ณ ศาลาสหทัยสมาคมหรือหอคองคอเดีย ในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแสดง

สมัยรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชมณเฑียรสถานในพระราชวังสถานมงคลทั้งหมดจัดตั้งเป็น “พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร” และประกาศตั้งเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร” เมื่อปี พ.ศ.2477 การจัดแสดงแบ่งเป็นเรื่อง ประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดิน, ประณีตศิลป์สืบสมัย, ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยสืบสาน, โบราณสถานวังหน้า

ที่ตั้ง : ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง

พิกัด : https://goo.gl/maps/xtYa1EBUuLsAgk7G7

วันและเวลาทำการ : วันพุธ-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์) 09.00-16.00น.

ค่าเข้าชม : คนไทย 30 บาท, ชาวต่างชาติ 200 บาท

เบอร์ติดต่อ : 02 224 1333, 02 224 1402

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/nationalmuseumbangkok/

 

 

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ คือ วิธีการเรียนรู้ทางศิลปะและศาสนา ที่ส่งเสริมให้คนในทวีปเอเชียรู้จัก หลักแห่งศาสนาทั้ง ๔ ด้วยเจตนารมณ์และอุดมคติของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ซึ่งถ่ายทอดและปลูกฝังด้วยจิตวิญญาณของนักปราชญ์ เพื่อให้มนุษย์ร่วมโลกรู้จักศิลปะและศาสนาอันเป็นรากฐานของอารยธรรมตะวันออก

อาคารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จัดแบ่งพื้นที่หลักออกเป็นสามส่วน ซึ่งได้แนวคิดมาจาคัมภีร์ไตรภูมิกถา ที่แบ่งภพภูมิ เป็นสามส่วนสำคัญ คือ บาดาล โลกมนุษย์ และสวรรค์ การจัดแบ่งพื้นที่สามส่วนของอาคารพิพิธภัณฑ์ ชั้นล่างสุดเป็นใต้ดินหรือบาดาล เรียกชื่อชั้นนี้ว่า “ชั้นสุวรรณภูมิ” ลำดับที่สองเป็นส่วนอาคารที่รองรับตัวช้างคือ “ชั้นโลกมนุษย์” และชั้นสามคือส่วนในตัวช้างเป็นส่วนที่อยู่เหนือโลกมนุษย์ขึ้นไปตามคติในไตรภูมินั้นคือสรวงสวรรค์ ส่วนนี้ เรียกชื่อชั้นว่า “ชั้นจักรวาล”

ที่ตั้ง : ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางเมืองใหม่ สมุทรปราการ

พิกัด : https://g.page/ErawanMuseumSamutprakan?share

วันและเวลาทำการ : ทุกวัน 09.00-18.00น.

ค่าเข้าชม : คนไทย ผู้ใหญ่ 250 บาท เด็ก 125 บาท

ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท

เบอร์ติดต่อ : 02 371 3135

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.erawanmuseum.com/

 

Popular post