Find a hotel

How to safe from COVID19

ในสถานการณ์ที่เรายังคงต้องอยู่กับโรคร้ายอย่างโควิด-19 เราคงต้องมีการวางแผนให้การใช้ชีวิตประจำวันมีความปกติมากที่สุดโดยลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อไว้รัสให้มากที่สุด ซึ่งวันนี้เรามีขั้นตอนง่าย ๆ ให้ได้ใช้เป็นเช็คลิสต์ สำหรับการออกจากบ้านแต่ละครั้งให้เรามีโอกาสได้สัมผัสเชื้อร้ายมากที่สุด สุดขั้นตอนต่าง ๆ มีดังนี้

 

เมื่อออกจากบ้าน

  • ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้คิดซะว่าเป็นเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งที่เราต้องใส่ทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน
  • เมื่อถึงที่หมายต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอลเจลความเข้มข้น 70%
  • หมั่นเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์และของใช้ใกล้ตัวเสมอ
  • ล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ
  • ในการเดินทางเมื่อจำเป็นต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะให้ใส่หน้ากากเสมอและหลีกเลี่ยงงานพูดคุย

 

เมื่อกลับถึงบ้าน

  • ให้ล้างมือด้วยสบู่
  • เช็ดและทำความสะอาดอุปกรณ์ส่วนตัวต่าง ๆ
  • ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

 

ง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขึ้นตอน จำให้ขึ้นใจควบคู่ไปกับ เว้นระยะห่าง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพียงเท่านี้เราก็จะสามารภห่างไกลจากโควิด-19 ได้แล้ว

 

 

 

Popular post